Sạc pin cho máy trợ giảng unizone UZ-9088, UZ-9088EMS, UZ-9288, UZ-9580

Sạc pin cho máy trợ giảng unizone UZ-9088, UZ-9088EMS, UZ-9288, UZ-9580
Sạc pin cho máy trợ giảng unizone UZ-9088, UZ-9088EMS, UZ-9288, UZ-9580. Pin chính hãng, Bán buôn, bán lẻ duy nhất tại công ty cổ phần Vinafat