Sạc pin cho máy trợ giảng

Sạc pin cho máy trợ giảng
Adapter Sạc pin cho máy trợ giảng đeo người aker mr-2700, unizone 9088s, 9088ems. 9588, 9288, sh990, takstar