Pin thay thế cho máy trợ giảng

Pin thay thế cho máy trợ giảng
Pin thay thế cho máy trợ giảng đeo người aker mr-2700, unizone 9088s, 9088ems. 9588, 9288, sh990, takstar