Micro không dây Aporo 2.4G dùng cho máy trợ giảng

Micro không dây Aporo 2.4G dùng cho máy trợ giảng
Micro không dây Aporo 2.4G dùng cho máy trợ giảng, phân phối và bán lẻ tại công ty cổ phần vinafat.