Mic quàng tai cho máy trợ giảng

Mic quàng tai cho máy trợ giảng
Dây micro quàng tai máy trợ giảng Aker, shuke, takstar, unizone.... Hàng chính hãng Âm thanh chuẩn, có lọc tạp âm, dùng cho tất cả các loại máy trợ giảng