Míc không dây SHDZ SH-600 cho máy trợ giảng

Míc không dây SHDZ SH-600 cho máy trợ giảng
Míc không dây SHDZ SH-600 kết nối máy trợ giảng. - hiệu quả khoảng cách: 50m - Tuyệt vời để sử dụng trong cuộc họp, hội nghị, lớp học, nhà thờ, chiến dịch,