Mic cần tay cho máy trợ giảng

Mic cần tay cho máy trợ giảng
Mic cầm tay dành cho các dòng máy trợ giảng của unizone,aker,....unizone 9088s, 9088ems. 9588, 9288, sh990, takstar, shuke, vplus, hpec