Mic cài áo cho máy trợ giảng

Mic cài áo cho máy trợ giảng
Mic cài áo cho máy trợ giảng aker mr-2700, unizone 9088s, 9088ems. 9588, 9288, sh990, takstar, shuke, vplus, hpec