Máy trợ giảng Takstar không dây E190MW Wireless

Máy trợ giảng Takstar không dây E190MW Wireless
Máy trợ giảng Takstar không dây E190MW Wireless giành cho giáo viên, hướng dẫn viên du lịch và hoạt động ngoài trợ. Máy bền đẹp và được bảo hành dài hạn