Máy trợ giảng SEE ME HERE T200 Wireless không dây

Máy trợ giảng SEE ME HERE T200 Wireless không dây
Máy trợ giảng SEE ME HERE T200 Wireless không dây. - Hỗ trợ sử dụng USB, TF Card, AUX, Radio - Có màn hình hỗ trợ báo chức năng on using - Thời lượng sử dụng pin cao - Âm thanh tuyệt hảo - Không dè, rít lên on using - Có tiếng vang vang vọng - Pin rời ngoài dễ dàng replacement