Máy trợ giảng SEE ME HERE T200 có dây

Máy trợ giảng SEE ME HERE T200 có dây
Máy trợ giảng SEE ME HERE T200 có dây. - Hỗ trợ sử dụng USB, TF Card, AUX, Radio - Có màn hình hỗ trợ báo chức năng khi đang sử dụng - Thời lượng sử dụng pin cao - Âm thanh tuyệt hảo - Không dè, rít lên khi đang sử dụng - Có echo vang vọng - Pin rời ngoài dễ dàng thay thế.