Máy trợ giảng Newton T700 có dây

Máy trợ giảng Newton T700 có dây
Máy trợ giảng có dây siêu bền.