Máy trợ giảng không dây Shidu SD S615 UHF

Máy trợ giảng không dây Shidu SD S615 UHF
Máy trợ giảng không dây Shidu SD S615 UHF, máy 4.0, phân phối và bán lẻ tại công ty cổ phần vinafat.