Máy trợ giảng không dây Aporo T18 2.4G Bluetooth 5.0 New

Máy trợ giảng không dây Aporo T18 2.4G Bluetooth 5.0 New
Máy trợ giảng không dây Aporo T18 2.4G Bluetooth 5.0 New, phân phối và bán lẻ tại công ty cổ phần vinafat.