Máy trợ giảng có dây Shidu SD308

Máy trợ giảng có dây Shidu SD308
Máy trợ giảng có dây Shidu SD308 -Hỗ trợ USB, thẻ nhớ