Máy trợ giảng Aporo G2022 Bluetooth 5.0 không dây

Máy trợ giảng Aporo G2022 Bluetooth 5.0 không dây
Máy trợ giảng Aporo G2022 Bluetooth 5.0 không dây , phân phối và bán lẻ tại công ty cổ phần vinafat.