Ác quy cho máy trợ giảng shuke sk388

Ác quy cho máy trợ giảng shuke sk388
Ác quy cho máy trợ giảng shuke sk388, dùng thay thế khi mất điện hoặc pin bị chai. ác quy đùng được từ 6h đến 8h liên tục, sạc 3h đến 4h, tránh sạc qua đêm