Ác quy 12V cho máy trợ giảng shuke sk290

Ác quy 12V cho máy trợ giảng shuke sk290
Ác quy 12V cho máy trợ giảng shuke sk290, dùng thay thế khi mất điện hoặc pin bị chai. ác quy đùng được từ 6h đến 8h liên tục, sạc 3h đến 4h, tránh sạc qua đêm