Micro có dây gài tai màu da cho máy trợ giảng

 Micro có dây gài tai màu da cho máy trợ giảng
Micro có dây gài tai màu da cho máy trợ giảng, phân phối và bán lẻ tại Công ty cổ phần Vinafat